La deixalleria comarcal de Celrà

La deixalleria comarcal de Celrà és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels elements que no es poden dipositar en els contenidors habituals (residus i trastos vells). Es de caràcter gratuït per a tots els ciutadans.

logo deixalleria celraAdreça: Carrer Espinau (zona industrial).
Telèfon: 972 49 34 84.
Horari d'obertura:
- Matins de dimarts i dijous, de 9 a 13 h, amb mercat de 2a mà.
- Tardes de dilluns a divendres, de 15 a 19 h.
- Dissabte, de 10 a 13 h i de 16 a 18 h.

Què es fa amb els residus portats a la deixalleria?

Molts materials van a parar a instal·lacions on es reciclen i són transformats altra vegada en matèria primera. Alguns materials rebran un tractament específic per reduir la seva toxicitat.

Perquè el nostre entorn sigui el més adient per a tothom cal que tots utilitzem aquest espai per portar tots els trastos vells que tinguem. D'aquesta manera volem informar que les persones que no utilitzin la deixalleria per portar els seus trastos, podran ser sancionades.

A la deixalleria hi podem dur:

Residus especials, tòxics i perillosos: Pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, esprais, cosmètics, etc.
Residus reciclables: Vidre, paper-cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.
Residus voluminosos: Mobles i electrodomèstics vells.
Altres residus: Fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Sobre la tipologia i la quantitat de residus admesos, consulteu el Reglament comarcal d'ús de les deixalleries.

Per a l'aportació de residus per sobre del límit quantitatiu gratuït establert, consulteu l'ordenança reguladora dels preus públics per a la utilització del servei de deixalleria.

- Sol·licitud d'alta d'usuaris comercials al servei de deixalleries
- Sol·licitud de reutilització de residus

Per facilitar la recollida de residus especials destinats a la deixalleria, s'ha incorporat una minideixalleria mòbil al nostre municipi. S'instal.la cada dia en un punt diferent del poble, de manera rotativa, de dilluns a divendres. L'horari és de dilluns a dijous de 8 a 17 h i divendres de 8 a 13 h.

Servei de minideixalleria mòbil

PUNTS DE RECOLLIDA DE LA MINIDEIXALLERIA MÒBIL:

- Dilluns: Plaça de l'Ateneu.

Dimarts: Al polígon residencial, a la zona verda entre el carrer Just Puig i el carrer Canigó.

Dimecres: Al final del carrer Germans Sàbat, creuament amb el carrer Cabanya.

Dijous: Principi del carrer Cabanya, venint de Girona.

Divendres: A la zona del mercat, tocant la carretera de Juià.

 

Quins residus especials podem portar a la minideixalleria: Discos òptics (CD's/DVD's...), cartutxos de tinta, fluorescents, bombetes, piles, medicaments, radiografies i càpsules de cafè.

La resta de residus especials (pintures, olis, productes electrònics...) s'hauran de seguir portant directament a la Deixalleria Comarcal de Celrà (carrer Espinau).

A part dels residus considerats especials, la minideixalleria també serveix de reforç per recollir els residus domèstics habituals, com fracció orgànica, envasos, i paper i cartró.