Resultats de la recollida porta a porta del mes d'octubre (2019)

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 21% dels residus generats.

  KG %
ORGÀNICA  36.640  41,08
ENVASOS 17.700 19,85
PAPER 13.920 15,61
VIDRE 8.280 9,28
VOLUMINÓS 160 0,19
RESTA 12.480 13,99
TOTAL  89.180 100

TOTAL RESIDUS GENERATS 2019 (FINS 31 D'OCTUBRE): 879.200 kg 

RECOLLIDA SELECTIVA 2019 (FINS 31 D'OCTUBRE):        743.260 kg = 84,54 %

RESTA RECOLLIDA 2019 (FINS 31 D'OCTUBRE):               135.940 kg = 15,46 %

 Podeu consultar les dades de la recollida de la resta de mesos del 2018 a l'apartat <RESULTATS>.

Aquestes dades corresponen a la recollida d'escombraries porta a porta dels habitatges i comerços del poble; No estan incloses les deixalles procedents de la neteja viària, les papereres, la deixalleria, l'àrea d'emergència, la depuradora ni les del polígon industrial.