Reciclar residus ens fa viure - Recollida porta a porta - Ajuntament de Celrà

Resultats de la recollida porta a porta del mes d'abril (2018)

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 21% dels residus generats.

        KG      %
ORGÀNICA    44.920    50,83
ENVASOS    13.800    15,62
PAPER     8.510     9,63
VIDRE     8.820     9,98
VOLUMINÓS      400     0,45
RESTA    11.920    13,49
TOTAL    88.370     100

TOTAL RESIDUS GENERATS FINS 31 D'ABRIL DE 2018:  419.860 kg

RECOLLIDA SELECTIVA FINS 31 D'ABRIL DE 2018:         359.270 kg = 85,57 %

RESTA RECOLLIDA FINS 31 D'ABRIL DE 2018:                  60.590 kg = 14,43 %