Reciclar residus ens fa viure - Recollida porta a porta - Ajuntament de Celrà

Resultats de la recollida porta a porta del mes de març (2016)

Cal recordar que amb el sistema de contenidors es recollia selectivament només el 21% dels residus generats.

  KG %
ORGÀNICA 37.480 46,52
ENVASOS 13.320 16,53
PAPER 10.240 12,71
VIDRE 6.420 7,97
VOLUMINÓS 1.060 1,32
RESTA 12.040 14,95
TOTAL 80.560 100,00

TOTAL RESIDUS GENERATS FINS 31 DE MARÇ DE 2016:  243.330 kg

RECOLLIDA SELECTIVA FINS 31 DE MARÇ DE 2016:         206.840 kg = 85,00 %

RESTA RECOLLIDA FINS 31 DE MARÇ DE 2016:                 36.490 kg = 15,00 %